Sfp i Esbo kräver fungerande kollektivtrafik till och mellan de olika stadsdelarna

Kristian Rehnström presenterade HRT:s verksamhet och planer för kollektivtrafik i Esbo.

Förutom stadgeenliga ärenden diskuterade Sfp i Esbo på sitt årsmöte den 26 mars även de förändringar som skett i kollektivtrafiken under de senaste månaderna. Mötet hade besök av Sfp:s medlem i HRT:s styrelse, Kristian Rehnström, som presenterade HRT och regiontrafikens framtidsplaner.

Årsmötet beslöt att presentera följande förslag till åtgärder, för att upprätthålla en hyfsad nivå på kollektivtrafiken i Esbo:

  • Öka antalet matarlinjer från västra Esbo primärt till Mattby, samt antalet bussar på de nuvarande linjerna för att göra intervallerna tätare.
  • Minska på metroavgångarnas intervaller i Mattby i rusningstrafik till 2.5 minuter, så att alla tåg skulle gå från/till Mattby i trafiktät tid.
  • Som ett alternativ till fungerande, korta metrointervaller till Mattby, lägga in ett antal direkta linjer mellan de västra stadsdelarna och Kampen i rusningstrafik.
  • Se till, att busslinjerna fungerar så, att skolelever tryggt och smidigt kan komma till sina skolor från olika stadsdelar.
  • Förlänga giltighetstiden så att man med en enkelbiljett kan möjliggöra långa resor inom regionen t.ex. från flygplatsen till västra Esbo.

Bosse Lönnqvist återvaldes enhälligt till ordförande.

För mera information kontakta:

Bosse Lönnqvist, ordförande för Sfp i Esbo 045 112 4090, bo.k.lonnqvist@kolumbus.fi

Bosse Lönnqvist fick fortsatt förtroende som ordförande för Sfp i Esbo.

Etiketter: , , , , Array

Anders Portin jätti valtuustoaloitteen puurakentamisen lisäämisen hyödyistä

Puun käytön edistäminen tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa Espoo tarinan mukaan valtuustokauden tavoitteita ovat muun muassa ”Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi” ja sen toimenpiteenä ”Edistetään puurakentamista”. Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien…

Utveckla svenska skolor i olika miljöer

Beslutet att bibehålla det nuvarande skolnätverket i Esbo ger trygghet och ökade möjligheter att utveckla verksamheten. Ordförande för Nämnden Svenska Rum Bosse Lönnqvist är mycket nöjd med beslutet, som togs…