Utveckla svenska skolor i olika miljöer

Skolor och daghem

Beslutet att bibehålla det nuvarande skolnätverket i Esbo ger trygghet och ökade möjligheter att utveckla verksamheten.

Ordförande för Nämnden Svenska Rum Bosse Lönnqvist är mycket nöjd med beslutet, som togs på mötet den 19 april. ”Skolan är en viktig närservice och det svenska skolnätverket i Esbo är redan nu glest” påminner han.

Verksamheten i Smedsby (bilden) och Bemböle skolor fortsätter som tidigare.

 

Trygga skolresor och skäliga avstånd till skolan och möjlighet att cykla eller gå stöder elevernas möjligheter till vardagsmotion. Längre skolresor innebär att allt flera barn blir tvungna att åka bil eller buss till skolan.

Prognostisering av antalet svenskspråkiga elever i Esbo är svårt på grund av bl.a. tvåspråkighet, mångspråkighet och antalet elever i de svenska skolorna med annat modersmå

 

l än svenska.

Om det finns oanvända utrymmen i  de svenska skolorna anser Sfp i Esbo att vi ska utnyttja våra fastigheter bättre, t.ex. genom att ordna annan svenskspråkig verksamhet i samband med skolorna, öka integrering på svenska eller erbjuda t.ex. språkbad på engelska.

”Ett väluppbyggt skolnätverk är också en fråga om jämlikhet mellan olika stadsdelar och mellan språkgrupperna. Det är bra att det finns olika typer av skolor i olika miljöer”  avslutar Bosse Lönnqvist.

 

Etiketter: , , , , Array

Sfp i Esbo kräver fungerande kollektivtrafik till och mellan de olika stadsdelarna

Förutom stadgeenliga ärenden diskuterade Sfp i Esbo på sitt årsmöte den 26 mars även de förändringar som skett i kollektivtrafiken under de senaste månaderna. Mötet hade besök av Sfp:s medlem…

Kungsgårdsskolans bygge påbörjas

Besväret som uppskjutit starten för bygget av den nya Kungsgårds skola är nu avgjort. Besväret förkastades vilket innebär att skolbygget nu kan inledas. – “Sfp har i åratal arbetat för…