Anders Portin jätti valtuustoaloitteen puurakentamisen lisäämisen hyödyistä

Okategoriserade

Puun käytön edistäminen tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa

Espoo tarinan mukaan valtuustokauden tavoitteita ovat muun muassa ”Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi” ja sen toimenpiteenä ”Edistetään puurakentamista”.

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien kokouksen (13.12.2017) aloitteessa ”Puurakentamisella vahvistetaan kaupunkien kasvua” kaupunginjohtajat esittävät, että kukin kaupunki nimeää uuden kohteen tai alueen, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen. Tavoitteena on myös kehittää vähähiilisen rakentamisen kannustimia.

Puunkäytön etuja ovat:

  • Vastuullinen kunta torjuu ilmastonmuutosta rakentamalla puusta, sillä puu toimii hiilivarastona,
  • Käyttämällä Espoo-talossa kotimaisia Espoossa kasvavia puulajeja saisi vieraille, sekä kotimaisille että muualta tulleille, korostettua luonnonläheisen Espoon sympaattista ilmettä,
  • Puulla saatavat myönteiset sisäilmavaikutukset,
  • Puulla saadaan aikaan myös akustisesti harmonisia tiloja, joissa kaikkien on kevyempi olla,
  • Moderni puuarkkitehtuuri rauhoittaa ja luo kauniin ympäristön.

Vertailun vuoksi voidaan todeta Jyväskylän saaman mediahuomion Kuokkalan alueen Puukuokka-hankkeesta, Vantaa on juuri aloittanut Kivistön alueen puurakentamisen kilpailun, samalla alueella on jo 200 asunnon puukerrostalo käytössä. Vantaalle nousee myös Suomen ensimmäinen viisikerroksinen vapaarahoitteinen puukerrostalo. Helsingin Kuninkaantammen alueella on valmistunut juuri puukerrostaloja ja Pukinmäen Eskolantien kohde on kerännyt palkintoja arkkitehtuuristaan. Tampereen Vuoriston alueelle nousee puukerrostaloja ja Turun Linnanfältin alue rakentuu puusta.

Espoo on nyt suurista kaupungeista ainoa, jossa ei ole näkyvää puurakennuskohdetta. Uusi kaupungintalo olisi tälle mitä luontevin kohde – täydennettynä jollain muulla puurakentamiskohteella Espoossa.

Esitämme, että Espoo selvittää puun käyttöä Espoo-talohankkeessa sekä nimeää uuden alueen puurakentamisen erityiskohteeksi.

Valtuustoaloittteen allekirjoitti 45 valtuutettua 19.3.2018.

Etiketter: , , Array

Anders Portin lämnade in en fullmäktigemotion om fördelar med ökat träbyggande

Främja användningen av trä i det nya Esbo-huset och i övriga kommande byggnadsprojekt I Berättelsen om Esbo är ett av fullmäktigeperiodens mål ”I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart” och dess…

Sfp i Esbo kräver fungerande kollektivtrafik till och mellan de olika stadsdelarna

Förutom stadgeenliga ärenden diskuterade Sfp i Esbo på sitt årsmöte den 26 mars även de förändringar som skett i kollektivtrafiken under de senaste månaderna. Mötet hade besök av Sfp:s medlem…