Anders Portin lämnade in en fullmäktigemotion om fördelar med ökat träbyggande

Okategoriserade

Främja användningen av trä i det nya Esbo-huset och i övriga kommande byggnadsprojekt

I Berättelsen om Esbo är ett av fullmäktigeperiodens mål ”I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart” och dess åtgärd ”Vi främjar träbyggande”.

Stadsdirektörerna för de sex största städerna tog på sitt möte (13.12.2017) initiativ om att stärka städernas tillväxt genom att bygga i trä (”Puurakentamisella vahvistetaan kaupunkien kasvua”). Där föreslås att var och en av städerna utser ett nytt objekt eller ett område, där ett specifikt mål är att öka och samtidigt utveckla byggande i trä. Målet är också att utveckla incentiv för att bygga så att koldioxidavtrycket är möjligast litet.

Användandet av trä har följande fördelar:

  • En ansvarsfull kommun stävjar klimatförändringen genom att bygga i trä, eftersom trä fungerar som kollager,
  • Genom att i Esbo-huset använda inhemska, i Esbo förekommande trädarter, skulle vi för besökare, såväl från Finland som från övriga länder, ge en bild av det naturnära och sympatiska Esbo,
  • Användningen av trä har en positiv inverkan på inomhusluften,
  • Med träbyggnad kan man också få akustiskt harmoniska utrymmen, i vilka alla har lättare att vara,
  • Modern träarkitektur har en lugnande inverkan och utgör en vacker miljö.

Som jämförelse kan nämnas den positiva medieuppmärkamhet Jyväskylä har fått för Puukuokka-projektet, att Vanda nyligen öppnat en tävling i byggande av trä i Stensböle i tillägg till de trähöghus med 200 bostäder som där redan finns. I Vanda reses också det första privat finansierade femvånings trähuset i Finland. I Kungsekens område i Helsingfors har trähöghus just blivit färdiga och i Bocksbacka har Eskolavägens objekt fått pris för sin arkitektur. På området Vuoristo i Tammerfors byggs nya trähöghus och Linnanfält-området i Åbo byggs i trä.

Esbo är nu den enda av de störtsa städerna som inte har ett synligt träbyggnadsprojekt. Det nya stadshuset skulle vara ett utmärkt objekt – och i tillägg kompletterat med något annat synligt projekt för träbyggande.

Vi föreslår att Esbo utreder användningen av trä i det nya Esbo-huset och utser ett nytt område till ett specialobjekt för träbyggande.

Etiketter: , , Array

Sfp i Esbo vill prioritera svenskspråkiga skolhelheter också i framtiden

I tjänstemannaförslaget gällande det svenskspråkiga skolnätet föreslås det att Bemböle skola stängs och att Smedsby skola blir en 1-4 skola med förskola, tidigast från hösten 2019. Förslaget bygger på en sjunkande…

Anders Portin jätti valtuustoaloitteen puurakentamisen lisäämisen hyödyistä

Puun käytön edistäminen tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa Espoo tarinan mukaan valtuustokauden tavoitteita ovat muun muassa ”Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi” ja sen toimenpiteenä ”Edistetään puurakentamista”. Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien…