Viktigt med leva och bo-projekt i Mattby och Hagalund

I södra Esbo finns en oro att staden skulle ha stoppat planerna för en leva och bo seniorcentral i Mattby och att samma öde skulle ha drabbat planerna för en enhet i Hagalund. Mattbys och Hagalunds leva och bo-projekt har inte stoppats.

Leva och bo seniorcentralen i Alberga

Efter att de två projekten inte rymdes med i Esbos investeringsprogram söker staden nu aktivt efter alternativa lösningar för att kunna förverkliga dem. Det centrala i de nya lösningarna är att projekten kan förverkligas med privat finansiering. I praktiken så, att en intressent eller flera intressenter bygger enheterna, som staden sedan tar i bruk för att tillhandahålla tjänster i enlighet med vad som erbjuds i enheten i Köklax.

Sonderingar och underhandlingar med olika intressenter har pågått och pågår, men ännu har man inte kommit i mål. Det ser lovande ut, men allt tar sin tid.

Metrobygget är inte orsaken till förändrade planer gällande leva och bo-enheterna. När det gäller kommande leva och bo-projekt i södra delar av Esbo är det snarare nog så, att metron stöder byggandet av enheterna och förverkligandet av serviceplanerna.

En leva och bo-enhet bjuder långvarigt boende för seniorer vars servicebehov förutsätter vård dygnet runt. Därtill erbjudes mötes-

Leva och bo seniorcentralen i Alberga öppnar snart sina dörrar.

plats för seniorer, organisationer och olika grupper. I Köklax finns det lokaler för seniorgrupper, en lunchrestaurang och ett café, motionsutrymmen, gym och allaktivitetslokal. Där ordnas kurser, ledd dagverksamhet, fysioterapi och fotvård.

Både Stig Kankkonen, som är medlem i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och social- och hälsovårdsnämnden och Gustav Båsk, som är ordförande för Esbo svenska pensionärer understryker, att det viktigt, att leva och bo-konceptet utvecklas och att de planerade enheterna förverkligas.

Etiketter: , , , , , , Array

Etappseger – inga förhastade beslut om vårt svenska skolnät

Nämnden Svenska rum förde på sitt möte den 15 december 2016 en remissdiskussion om det förslag tjänstemännen hade berett. “Vi hade en konstruktiv och öppen diskussion om ärendet. Det känns…

Att ställa upp i val är vår manifestation för lokaldemokratin!

SFP i Stor-Köklax styrelse ställer nästan mangrant upp i kommunalvalet Om regeringens vilja förverkligas, är årets kommunalval det sista av sitt slag i Finlands historia. De reformer som regeringen planerar…