Etappseger – inga förhastade beslut om vårt svenska skolnät

Nämnden Svenska rum förde på sitt möte den 15 december 2016 en remissdiskussion om det förslag tjänstemännen hade berett. “Vi hade en konstruktiv och öppen diskussion om ärendet. Det känns bra att vara med i en nämnd med ett så konstruktivt klimat” konstaterar Bosse Lönnqvist,

Rödskogs skolas framtid är på tapeten igen.  Bildkälla:  http://www.rodskog.esboskolorna.fi/

Rödskogs skolas framtid är på tapeten igen. Bildkälla: http://www.rodskog.esboskolorna.fi/

medlem i Svenska rum och ordförande för SFP i Esbo. Nämnden beslöt återremittera beredningen med en lång lista på ytterligare detaljer och analyser som behöver tas fram. “Vi var väldigt eniga om detta i nämnden. Vi hade i samarbete med de andra grupperna i nämnden arbetat fram förslaget på vad vi ytterligare behöver” konstaterar Bosse. Han säger också att det är en kärnfråga att få en rätsida på elevprognoserna: “Det är svårt att sätta tilltro till prognoser som indikerar att elevantalet i våra svenska skolor skulle minska efter 2021 när det totala elevantalet i alla Esboskolor kontinuerligt ökar kraftigt. Jag tror att man i prognoserna missar ordentligt på de tvåspråkiga familjerna” säger han.
SFP anser att det svenska skolnätet är en helt central fråga för det svenska i Esbo. Förändringar i skolnätet får inte göras utan ett mycket grundligt beredningsarbete. Och då måste man kunna påvisa att dylika beslut, sett till helheten, gagnar det svenska. Man måste också ha ett väldigt långt perspektiv på frågan. “Det känns bra att vi fick denna etappseger – vi kan inte göra förhastade beslut i denna centrala fråga. Och vi måste öppet ha tid att involvera också våra Esbobor – det är för dem vi finns till” avslutar Bosse.

Etiketter: , , , , , Array

Utvecklingen av det svenska skolnätet i Esbo

Svenska bildningstjänster har under året som gått på uppmaning av nämnden Svenska rum arbetat med en skolnätsutredning. Som en del av denna process godkände nämnden i november grundläggande principer för…

Viktigt med leva och bo-projekt i Mattby och Hagalund

I södra Esbo finns en oro att staden skulle ha stoppat planerna för en leva och bo seniorcentral i Mattby och att samma öde skulle ha drabbat planerna för en…