Lång diskussion om Ring I på fullmäktigemötet

Fullmäktigeledamot Nina af Hällström rapporterar:

nina

Nina af Hällström reflekterar kring fullmäktigemötet 17. 10.2016

Fullmäktige sammankom till möte måndagen den 17 oktober. Listan var lång som vanligt och  talturerna var många. Extra länge diskuterades färdigställandet av Kägeluddens tunnel vid Ring I. Byggnadsarbetet då det gäller första delen är i full gång. Invånarna vid bygget har klagat en hel del över men som vägarbetena förorsakar.
Fullmäktige beslöt att gå vidare med bygget och godkände att Kägeluddens tunnel vid Ring I färdigställs under den pågående byggnaden.
Jag anser att det är bättre för alla parter att man bygger färdigt nu. Det blir garanterat billigare än att bygga tunnel i etapper. Vi i Sfp vill utveckla området kring Kägeludden. Metron är på kommande och förtätning av byggnationen behövs. Kägeludden ska inte bara vara en vägkorsning eller en metrostation utan också ett bostadsområde. I planeringen ska den omgivande naturen tas i  beaktande så att det skapas en fin helhet. Treenigheten Kägeludden, Hagalund och Otnäs förstärks och hela området blir en levande stadsdel som kommer alla esbobor till gagn.
Etiketter: , , , , Array

Från skolfarfars oro till trygg skolväg – det blir bro vid Mattliden

För ett par år sedan lade ”Skolfarfar” Gustav Båsk märke till, att övergångsstället vid Mattlidens skolcentrum var farligt, när han på sin skolväg passerade den nuvarande rondellen i korsningen av …

Tar välfärden kål på vår hälsa?

Vi lever idag i ett samhälle där det finns tillgång till allt det vi behöver för att kunna leva ett gott och friskt liv. Tillgången på hälsosam mat, ändamålsenlig hälsovård…