Från skolfarfars oro till trygg skolväg – det blir bro vid Mattliden

2016-09-24-12-48-20

“Skolfarfar” och aktiv SFP-politiker Gustav Båsk tycker att bron blir bra.

För ett par år sedan lade ”Skolfarfar” Gustav Båsk märke till, att övergångsstället vid Mattlidens skolcentrum var farligt, när han på sin skolväg passerade den nuvarande rondellen i korsningen av  Fjärdingsvägen och Gäddbergsvägen. Samma skyddsvägar används  fortfarande av eleverna på väg till och från skolan, men också under skoldagen.  Sedan kom det besked om, att en mycket större rondell, med fyra filer, planerades. Det skulle medföra ännu större risker; flera bilar, och högre hastigheter.  Då kom tanken om att en tunnel under rondellen – eller en bro i närheten, kunde vara ett säkrare sätt att komma till skolan.

rondell-fjardingsvagen

Trafiken flyter dåligt vid den nuvarande rondellen i närheten av Mattlidens skolcentrum.

SFP:s lokalavdelningar i Mattby-Olars och Stor-Hagalund började ta reda på om en tunnel under den planerade stora rondellen var möjlig. Det kom fram, att planeringen inte alls hade tagit i beaktande, att där fanns en skola, och hur elevernas trygga skolvägar skulle säkras.

Projektet blev ett samarbete mellan politiker och föräldraföreningen och senare också tjänstemän. Fram till 2015 var Esbo stads tjänstemän inte mottagliga. Man tyckte att det räcker med parkeringsplats vid skolan, och den fick ny asfalt. I budgetförhandlingarna hösten 2015 fick SFP:s  gruppordförande Misha Eriksson in projektet i budgeten. Tunneln blev en bro för att spara pengar. Men skolelevernas säkerhet var nu beaktad i budgeten.

havainnekuva_maantaso

Den planerade bron ger en trygg skolväg för många. Bild från www.espoo.fi/

På sensommaren 2016 kom ritningarna till bron. Gustav Båsk kommenterar: ”Den bästa platsen för bron, enligt mitt tycke, kommer att förverkligas. Bron verkar bli fin.”

Ibland går det så, att hårt jobb leder till ett gott resultat, även i svåra ekonomiska tider. ”Det var nog påtryckning via olika kanaler. Politik, föräldraförening, HBL -skriverier, skolan. Förstås är det bra att det finns en bekymrad skolfarfar, som talar om saken ofta,” avslutar Gustav Båsk.

Bildkälla: http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/SuurMatinkyla/Matinkartanonsilta

Etiketter: , , , , , , Array

Espoon RKP nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat

Ruotsalainen kansanpuolue esittelee 23 espoolaista ehdokasta Espoon RKP asetti ehdolle ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa. Ehdokkaiden joukossa on sekä kokeneita poliitikkoja että uusia aktiiveja. Mukana on myös kaksi istuvaa valtuutettua: Nina af Hällström…

Lång diskussion om Ring I på fullmäktigemötet

Fullmäktigeledamot Nina af Hällström rapporterar: Fullmäktige sammankom till möte måndagen den 17 oktober. Listan var lång som vanligt och  talturerna var många. Extra länge diskuterades färdigställandet av Kägeluddens tunnel vid Ring…