Tar välfärden kål på vår hälsa?

Vi lever idag i ett samhälle där det finns tillgång till allt det vi behöver för att kunna leva ett gott och friskt liv. Tillgången på hälsosam mat, ändamålsenlig hälsovård och medicin samt rikliga motionsmöjligheter är så gott som obegränsad. Trots detta så ökar antalet personer med övervikt, vilket i sin tur för med sig andra hälsoproblem.

Hälsovårdens kostnader utgör redan nu en betydande del av de samhälleliga kostnaderna. Om vi inte gör något åt det här kommer de att fortsmotionätta öka i en takt som vi inte har råd med. Men vad kan vi göra åt saken?

Bristen på daglig motion för barn och ungdom är en grundläggande faktor. Visst, många deltar i sportträningar flere gånger i veckan, men de åker ofta bil från och till träningen. Dessutom har kostnaderna i många fall ökat till den grad, att det är väldigt många som inte har ekonomiska resurser att låta sina barn vara med överhuvudtaget. Vad kan vi göra för dessa barn?

Kommunala idrottsanläggningar borde ha betydligt mera fria turer då man fritt kan komma och pröva på de grenar som utövas i den hallen eller på den planen (fotboll, ishockey, friidrott, gymnastik etc.). Så som läget är idag är de flesta turer uthyrda till olika föreningar med organiserad verksamhet, övriga tider är platserna stängda och otillgängliga. En lösning kunde kanske vara att föreningar som hyr tider för sin organiserade verksamhet skulle förutsättas övervaka även en viss mängd öppna träningstillfällen (mot en skälig ersättning).
Vi har ju också en akut brist på öppna “play grounds” nära boendeplatserna dit man kan gå eller cykla och fritt syssla med att tex sparka boll individuellt eller tillsammans med sina kompisar.

Om vi inte nu gör rätta investeringar för att vända på den pågående trenden som leder till försämrat fysiskt välmående så kommer vi inom en snar framtid att ha utgifter som är mångfalt större för att rätta till det här problemet.

Håkan Blomberg

Etiketter: , , , Array

Lång diskussion om Ring I på fullmäktigemötet

Fullmäktigeledamot Nina af Hällström rapporterar: Fullmäktige sammankom till möte måndagen den 17 oktober. Listan var lång som vanligt och  talturerna var många. Extra länge diskuterades färdigställandet av Kägeluddens tunnel vid Ring…

Lärande barn – en investering eller kostnad?

Vi har precis fått ta del av stadsdirektörens förslag till budget för 2017. Mycket är bra i förslaget men en allt mer ansträngd ekonomi syns klart i siffrorna. Just nu…