SFP i Esbo är missnöjt över västmetrons försening

Sfp i ESbo

Västmetrobolaget meddelade fredagen den 10 juni, att metrostarten, som planerats till den 15 augusti 2016 uppskjuts. Nytt datum för metrostarten är inte känt.

SFP i Esbo uttrycker sin starka oro över hur resorna längs den planerade metrolinjen kommer att skötas.

Vi uppmanar därför Helsingforsregionens trafik (HRT) att sätta all fokus på att få in en möjligast smidig ersättande busstrafik utan onödiga bussbyten och väntetider. Detta kan uppnås genom att förlänga nuvarande linjers avtal, där det är möjligt, och genom att omdirigera matartrafiken.

27365679570_4fcca3ac7d_k

Arbetet fortsätter på stationer och i tunnlar. Bild: Länsimetro (www.lansimetro.fi)

26910490244_47cd28defd_h

Inga tåg i trafik 15.8. Bild: Länsimetro (www.lansimetro.fi)

SFP i Esbo förutsätter också en tydlig och öppen analys av nuläget samt en realistisk plan och tidtabell för hur projektet går vidare för att få i gång Västmetron så fort som möjligt.

”Detta kräver nära samarbete och hårt jobb av både tjänstemän och beslutsfattare” konstaterar Bo Lönnqvist, ordförande för SFP i Esbo.

Det är också av största vikt att se över processerna, kommunikationen och organisationen kring Västmetron för att undvika dylika katastrofer framöver.

”Det viktiga just nu, är att få vardagen att fungera i höst för esboborna”, påminner Misha Eriksson, ordförande för SFP:s grupp i Esbo stadsfullmäktige.

Etiketter: , , , Array

Esbo är bra, och kan bli bättre

Stadsfullmäktige behandlade den 23 maj revisionsnämndens utvärdering av stadens verksamhet år 2015. Gruppordförande Misha Erikssons gruppanförande i sin helhet nedan. Sammanfattningsvis kan man säga, att Sfp i Esbo vill se…

Sfp:s fullmäktigegrupp i Esbo stöder spårjokern

Gruppordförande Misha Erikssons tal på fullmäktiges sammanträde 13 juni 2016 Vi ser Spårjokern som en central del av den infrastruktur som byggs upp och vidareutvecklas i Esbo, och stöder alltså…