Sfp:s fullmäktigegrupp i Esbo stöder spårjokern

Gruppordförande Misha Erikssons tal på fullmäktiges sammanträde 13 juni 2016

Vi ser Spårjokern som en central del av den infrastruktur som byggs upp och vidareutvecklas i Esbo, och stöder alltså projektet. Det handlar förstås om en stor investering, vilket innebär att fördelarna ska vara uppenbara. Vi ser många sådana.

  • Miljöaspekten är central. Spårtrafik belastar miljön mindre än gummitrafik, och den ökade kapaciteten minskar också på det övriga trafiktrycket.
  • Ring I är en av de tyngst belastade vägarna i Esbo. Med hjälp av Spårjokern avbelastas den betydligt, förhoppningsvis så att personbilstrafiken löper smidigare framförallt under rusningstiderna

    2016-06-09 18.11.17

    Misha Eriksson: Spårjokern är bra för miljön, förbättrar tvärtrafikförbindelserna och gör trafiken smidigare.

  • kollektivtrafiken runt huvudstadsregionen blir snabbare, pålitligare och får en högre kapacitet
  • Områdena längs med det planerade spåret blir attraktivare både för byggentreprenörerna och för invånarna. Det är en god sak, området är centralt och har alla förutsättningar att bli mångsidiga tätorter med goda förbindelser åt alla håll.
  • Ett av problemen med huvudstadsregionens kollektivtrafik har varit den svaga tvärtrafiken. Spårjokern öppnar upp den, genom att bl.a. sammanbinda metrospåret och järnvägen.
  • Otnäs campus-center med Aalto-universitetet är redan nu en viktig knutpunkt i Esbo. Det är naturligt att det området är lätt tillgängligt från alla väderstreck.

Ett s.k. worst case scenario är följande. Esbo går inte med i Spårjokern nu, utan väntar och avvaktar. Under tiden byggs Spårjokern fram till kommungränsen med statsstöd, och slutar där. Fortsatt kollektivtrafik inom Esbo sker med bussar, vilket innebär byten och komplicerad trafiklogistik. Förr eller senare konstateras det att spåret ska förlängas enligt de ursprungliga planerna, vilket Esbo måste göra på egen hand, utan statsstöd. Det blir alltså väsentligt dyrare och mer tidskrävande. Det är helt enkelt inte ekonomiskt förnuftigt. På köpet får Esbo ett rykte om sig att vara en krånglig och motsträvig samarbetspartner. Det här är inte en situation vi vill försätta oss i.

Etiketter: , , , Array

SFP i Esbo är missnöjt över västmetrons försening

Västmetrobolaget meddelade fredagen den 10 juni, att metrostarten, som planerats till den 15 augusti 2016 uppskjuts. Nytt datum för metrostarten är inte känt. SFP i Esbo uttrycker sin starka oro…

Espoon RKP on huolestunut länsimetron käyttöönoton myöhästymisestä

Länsimetro Oy ilmoitti perjantaina 10. kesäkuuta, että elokuulle suunniteltu metron jatkeen käyttöönotto myöhästyy. Uutta ajankohtaa käynnistämiselle ei osata arvioida. RKP:n Espoon paikallisyhdistys on syvästi huolestunut metron toiminta-alueen tulevista poikkeusjärjestelyistä. Kehotammekin…