Elinvoimainen Espoo -ohjelmaryhmän väliraportti

Elinvoimainen Espoo* -ohjelman pitkän aikavälin tavoitteina on kohentaa Espoon houkuttelevuutta yritysten ja osaajien keskuudessa, parantaa työvoiman ja työn tarjonnan parempaa kohtaamista ja vahvistaa yritysmyönteisyyttä. Erityisinä kohderyhminä ovat kansainväliset espoolaiset sekä tieto- ja osaamisintensiiviset yritykset.

Tavoitteet on kristallisoitu neljään hyötytavoitteeseen, joiden ohjaamina on aloitettu useita projekteja, selvityksiä tai toimenpiteitä. Erityisesti on suosittu projekteja, jotka kokeilevat uutta, kehittävät kaupungin toimintaa tai saavat aikaan yhteistyötä yli toimialojen. Ohjelma ei pyri rakentamaan mahdollisimman laajaa projektisalkkua, vaan pikemminkin vaikuttavia avauksia, joista syntyy pysyvää muutosta Espooseen. 

Projektien ohella ohjelmaryhmä on syventänyt ymmärrystään elinvoimapolitiikasta, työllisyyspalvelujen rakenneuudistuksesta, yritysekosysteemeistä, tutustunut Espoo Talent Hubiin ja Hello Espoo -palveluun. 

Projektin jakautuvat neljän hyötytavoitteen mukaisesti: 

1) Paras paikka osaajille

Tavoitteena on, että osaajat – työssäkäyvät, työnhakijat, opiskelijat, puolisot ja perheet –

kotiutuvat ja työllistyvät Espooseen.  

 • Kupla-tapahtumatila yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Tilassa tullaan järjestämään ainakin Espoon Talent Hubin tapahtumia kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen. 
 • Pilotti työnantajien valmiuksien parantamiseksi rekrytoida kansainvälisiä espoolaisia. Keinoina ovat S2-tuki (suomi toisena kielenä) ja työn muokkaus aidossa työympäristössä yhdessä työnantajien kanssa. 

2) Paras paikka yrittää 

Tavoitteena on, että kasvuhakuiset yrittäjät haluavat perustaa yrityksen tai laajentaa toimintaansa Espooseen. Pyrkimyksenä on työpaikkojen määrän kasvu erityisesti korkean osaamisen aloilla. 

 • Kansainvälisten startup-yritysten Soft Landing -hanke (2023-25)
 • Espoon pelialan klusterin/keskittymä perustaminen pk-yrityksille 

Ohjelma on lähtenyt mukaan omarahoitusosuudella, jotta ollaan saatu laajempaa EAKR-rahoitusta.  

 • Selvitys kansainvälisistä kasvuekosysteemeistä /-kaupungeista eri puolilta maailmaa
 • Yhteisömanagerointi Otaniemen innovaatioklustereiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi 
 • MIMIR Ambassador -ohjelman tukeminen https://www.mimirfellows.org/

Hyötytavoite 3: Espoossa työ ja tekijät kohtaavat 

Tavoitteena on työikäisten pysyminen mukana yhteiskunnassa ja työelämässä, ja että yritykset ja kaupunki löytävät tarpeitaan vastaavaa työvoimaa. Tämän tavoitteen kanssa rinnakkain kulkee myös kaupungin oma TE25-ohjelma, joka valmistaa valtakunnalliseen TE-palvelurakennemuutokseen. 

 • Kärkiprojektina ”Asiakaslähtöiset ja kehittyvät työllisyyspalvelut palvelumuotoilun keinoin”, jossa kehitetään Espoon työllisyyspalveluita entistä asiakaslähtöisimmiksi yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. 
 • Tänä vuonna projekti on laajentunut henkilöasiakaspalveluiden lisäksi työnantajapalveluihin, jossa myös samalla määritellään Työllisyys Espoon asiakaskokemus.
 • Nuorten työllisyyttä edistävät monialaiset palvelut yhdeltä luukulta -kehitysprojekti

Hyötytavoite 4: Kaupungin palvelut yrityksille paranevat. 

Tavoitteena, että yritykset saavat kaupungilta korkealaatuista palvelua tarpeisiinsa, ja että yritysmyönteisyys näkyy Espoon päätöksenteossa, ja että yrittämisen edellytyksiä huomioidaan kaupungin toimialojen suunnittelussa.

 • Elinkeino- ja työllisyyspoliittisen painopiste -projekti, missä määriteltiin painopisteet tulevaisuuden työlle 
 • Kaupunkitasoisen yritysasiakasjärjestelmän (CRM) esiselvitys ratkaisuista 

Haasteita: Ohjelmatyössä on ollut myös haasteita, erityisesti suhteessa toimialojen kanssa yhteistyössä käynnistettäviin hankkeisiin. Aktiivisin rooli on ollut elinkeinopalveluilla, mutta vuoropuhelu eri toimialojen johtoryhmien kanssa tulee olemaan aktiivisempaa ohjelman jälkimmäisellä puolikkaalla ja tavoitteena on sitouttaa toimialojen edustajia yhteiskehittämiseen.

* Elinvoimainen Espoo -ohjelmaryhmä on poikkihallinnollinen ohjausryhmä, johon kuuluu viranhaltijoita eri toimialoilta ja valtuutettuja eri puolueista. Ohjelman omistaa Elinvoiman johtaja Mervi Heinaro, puheenjohtajana toimii Kai Mykkänen (KOK) ja varapuheenjohtajana Päivi Puntila (RKP). 

Avainsanat: , , Array

HSL:n bussilinjojen muutokset vaikeuttavat monien elämää – joukkoliikenteen on oltava toimiva vaihtoehto kaikille espoolaisille

Helsingin seudun liikenteen (HSL) reittimuutokset ovat aiheuttaneet päänvaivaa monelle espoolaiselle. Useita suosittuja linjoja on peruttu ja reittejä muutettu elokuussa, mikä vaikeuttaa asukkaiden arkea ja pidentää työ- ja koulumatkoja. Kehitys on…

Espoon RKP kannattaa kunnallisveron alennusta

Espoon kaupunginhallitus kokoontui 16. lokakuuta päättämään kaupungin veroprosentista vuodelle 2024. Espoossa veroprosentti on ollut tänä vuonna 5,36 prosenttia. Lain mukaan kunnallisveroprosentti asetetaan enimmillään yhden desimaalin tarkkuudella vuodesta 2024 alkaen, joten…