Skyddsvägen – en solskenshistoria

Stadsplanering, Trafik

För en tid sedan fick jag ett meddelande av Jonas. Han i sin tur hade fått ett meddelande av Esbos Stads Tekniska Centrum att skyddsvägsprojektet vi varit i kontakt om påbörjas.

Vad glad jag blev. Det är just för sådant här jag är med i politiken och just för sådant det är viktigt att Sfp är med och påverkar.

Vilket skyddsvägsprojekt? Det hela började med att Jonas tog kontakt. Vi känner inte varandra – men han hade ett problem. Vid husbolaget där han bor finns ingen skyddsväg utan man måste ta sig längs en smal trafikerad väg en bit till närmaste övergångsställe. Dessutom har trottoaren en brant kantsten till trottoaren på den motsatta sidan. De flesta av oss skulle antagligen inte bemöda oss om att använda det officiella övergångsstället, utan vi skulle tumma på trafikreglerna och gå rakt över vägen direkt från gården.
Men Jonas sitter i rullstol. Därför är det inget alternativ.

Enligt alla tillgänglighetsregler borde det ju vara självklart att det på den platsen fanns en ordentlig trygg skyddsväg över vägen till närmaste trottoar. Inte bara för en som är beroende av rullstol utan också för barnvagnar, skolbarn, äldre invånare … ja helt enkelt för vem som helst. Det här hade ändå visat sig svårt. Byråkratisk tröghet som det heter.

Nåväl. Jag, som är med i stadsplaneringsnämnden, var i kontakt med stadens ledande tjänstemän på tekniska sidan och med Fred Granberg som är Sfps representant i tekniska nämnden. Också Fred tryckte lite på från sin sida. Det tog en tid, några veckor. Några till e-postar och samtal behövdes nog – men sedan kom meddelandet att saken ska lösa sig.

Slutet gott allting gott. Men lärdomen är väl det, att det visserligen är viktigt det vi förtroendevalda gör under mötena – men minst lika viktigt är det att vi lär känna tjänstemännen så att vi på ett resultatrikt sätt kan vara i kontakt med dem mellan mötena och få viktiga frågor framåt också utanför mötesrummen.
Den andra lärdomen är ju det, att det är jätteviktigt och värdefullt, att invånarna är i kontakt med oss – så att vi får vetskap om frågor som vi ska föra framåt.

Anders Portin

Fullmäktigeledamot, medlem i stadsplaneringsnämnden

Etiketter: , , , Array

SFP:s gruppordförande Nina af Hällström nöjd med budgetöverenskommelsen

Gruppordförande Nina af Hällström på fullmäktigemötet /valtuuston kokouksessa 7.12.2022 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat Olemme päättämässä kaupungin talousarviosta vuodelle 2023. Talousarviota ohjaa vuosille 2021 -2025 tehty Espoo tarina…

SFP i Esbo behövs i riksdagen – våra kandidater

Riksdagsvalet hålls 2.4.2023.  Funderar du på vem som kunde vara din kandidat? Bekanta dig med våra Esbo-kandidater på SFP i Esbos valsida. SFP:s valsida Information om riksdagsvalet på justitiemenisteriets valsida …