SFP:s gruppordförande Nina af Hällström nöjd med budgetöverenskommelsen

Budget

Gruppordförande Nina af Hällström

på fullmäktigemötet /valtuuston kokouksessa 7.12.2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Olemme päättämässä kaupungin talousarviosta vuodelle 2023. Talousarviota ohjaa vuosille 2021 -2025 tehty Espoo tarina sekä keväällä päivitetty talouden tasapainotusohjelma. Talousarviota on tehty erikoisessa tilanteessa. Venäläisten sodankäynti Ukrainassa on vaikuttanut kaikkeen. Energian hinta on noussut merkittävästi. Korot eivät ole enää nollassa ja inflaatio jyllää. Joka taholla mietitään, miten hintatason nousua saataisiin jarrutettua. Kaikki tämä aiheuttaa epävarmuutta ja vaikuttaa kaupungin taloudenpitoon

Epävarmuutta aiheuttaa myös sote-uudistus. Kaupungilta lähtee niin menoja kuin tulojakin sote-toiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle. Kustannuslaskelmat eivät vielä tässä vaiheessa ole täysin varmoja, varmaa kuitenkin on, että kaupungista tulee vahvasti riippuvainen valtionosuuksista. Edunvalvontaa valtion suhtaan on tehtävä, jota valtionrahoituksessa huomioitaisiin Espoon tarpeet paremmin. Espoon investoinnit vaikuttavat koko Suomen kehitykseen.

Coronapandemin är inte bara ett minne blott. Vi kan fortfarande se hur pandemin påverkar unga och barn. Illamående är utbrett och det tar sig uttryck i bland annat utmanande beteende och skolkande. SFP- gruppen gläds av tilläggsresurserna till skola och dagvård – de var nödvändiga. Esbo vill gå i bräschen för kvalitativ bildning. Det är ett strategiskt val som vi ska hålla fast vid. Vi får inte öka på storleken av undervisningsgrupperna. Det måste finnas tillräckligt med vuxna personer i skolan. Det finns allt fler barn som har olika utmaningar till exempel med sitt beteende.  Dessa barn ska stödas och de ska få möjlighet till smågruppsundervisning. Personalbristen i småbarnspedagogiken är påfallande, vilket kan sätta dagisar och familjer i svåra situationer. Det allokerades nu resurser för anställning av assisterande personal – daghemsassistenter – som kan hjälpa till med praktiska saker i småbarnspedagogiken –  det här löser förhoppningsvis en del av utmaningarna. Även en del ukrainare har visat intresse för dessa uppdrag. Olars daghem togs in i investeringsplanen, vilket är viktigt eftersom situationen på detta område är ohållbart på sikt.

Lasten ja nuorten kasvua voidaan tukea monin tavoin.  Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yksi mieluinen harrastus. Talousarviossa satsaukset nuoriin näkyvät lisäresurssina esim. nuorisotoimintaan, kirjastoon ja seurojen vuokra-avustuksiin. On ensiarvoisen tärkeää, että nuorille löytyy aikuisia, jotka voivat tukea, auttaa ja ohjata silloin kun on hätä tai tuntuu pahalta.

Neuvotteluissa päästiin sopuun myös muutamista vakansseista, näistä mainittakoon, maankäyttösopimusneuvottelija, ja kaksi POKE-pientalokaavoituksen lisävakanssia. Nämä vahvistavat maankäyttösopimuskäytäntöjä ja tehostavat kaupunkisuunnittelua.

Puiden ja pensaiden istuttamiseen ja niittyjen perustamiseen lisättiin rahaa. Ympäristön suojelua vahvistettiin biologin vakanssilla.

Förhandlingsresultatet är alltid en kompromiss. Det finns många viktiga verksamheter som skulle behöva ytterligare finansiering. I förhandlingarna har vi nått ett resultat och det är jag nöjd över. Alla partier utom KD och Sannfinländarna är med i överenskommelsen.

RKP:n valtuustoryhmä kannattaa vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.

Yhteisymmärryksessä pääsimme neuvottelutulokseen. Erityinen kiitos kaikille virkamiehille ja muiden puolueiden neuvottelijoille.

Etiketter: , , , , , , Array

Metro från Stensvik! Metrolla Kivenlahdesta! Take the metro from Kivenlahti!

KOM MED PÅ METRONS PREMIÄRTUR LÖRDAG 3.12! Första turen på den nya metrolinjen Stensvik-Mattby startar lördag 3.12 kl. 04.56. Ett gäng SFP-are från Esbo kommer att vara med på den…

Skyddsvägen – en solskenshistoria

För en tid sedan fick jag ett meddelande av Jonas. Han i sin tur hade fått ett meddelande av Esbos Stads Tekniska Centrum att skyddsvägsprojektet vi varit i kontakt om påbörjas.…