Årsmöte för SFP i Esbo 26.5.2020 kl. 18.00

Okategoriserade

Föreningens årsmöte arrangeras tisdagen den 26 maj kl. 18.00 virtuellt på Zoom.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Föreningens nuvarande ordförande Satu Björkstén har anmält att hon inte ställer sig till förfogande för omval. Två personer har meddelat intresse att bli ny ordförande: Anne Ahlefelt och Håkan Blomberg.

Mötesdeltagare ombedes anmäla sig på följande länk www.lyyti.in/esbo2020 senast den 20 maj 2020.

Länk till själva mötet skickas till dem som anmält sig.

 

I samband med mötet kommer SFP i Esbo att nominera de första kommunalvalskandidaterna.

 

Array

Espoon RKP esittää eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen Apotti-päätökseen

Kokouksessaan 6.4.2020 Espoon kaupunginhallitus päätti olla liittymättä Apottiin. RKP:n jäsenet äänestivät tätä päätöstä vastaan an antoivat yhdessä Henna Partasen (Vihr.) kanssa eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin: HUS ja Espoon naapurikunnat Kauniainen…

Christina Gestrin och Anders Portin kommenterar utkastet till generalplan för norra och mellersta Esbo

18.5.2020 SFP om utkastet till generalplan för norra och mellersta Esbo Generalplanen för norra och mellersta Esbo har idag tagit ett steg framåt då stadsstyrelsen har godkänt ett utkast som…