Espoon RKP esittää eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen Apotti-päätökseen

Okategoriserade

Kokouksessaan 6.4.2020 Espoon kaupunginhallitus päätti olla liittymättä Apottiin. RKP:n jäsenet äänestivät tätä päätöstä vastaan an antoivat yhdessä Henna Partasen (Vihr.) kanssa eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin:

  • HUS ja Espoon naapurikunnat Kauniainen ja Kirkkonummi ovat mukana Apotissa. Espoon mukaantulo olisi käytännössä tarkoittanut, että Apotin potilastietojärjestelmästä olisi tullut koko Länsi-Uudenmaan potilastietojärjestelmä tulevaisuudessa, jos Länsi-Uudenmaan sote-itsehallintoalue toteutuu. Yhtenäinen potilastietojärjestelmä olisi sekä potilasturvallisuuden, että sote-ammattilaisten kannalta ollut turvallisin ja käytännöllisin vaihtoehto ja hyvin todennäköisesti myös kustannustehokkain ratkaisu.
  • Apottiin liittyminen olisi mahdollistanut Espoolle nykyaikaisen ja yhtenäisen potilastietojärjestelmän nopean käyttöönoton. Täysin uuden potilastietojärjestelmän kilpailuttaminen ja kehittäminen Espoon tarpeisiin sopivaksi tulee viemään vuosikausia. Uutta järjestelmää ei tällä vuosikymmenellä ehditä toteuttaa ja vaarana on, että Espoo jää kehityksessä jälkeen.
  • Espoo osallistuu HUS:in potilastietojärjestelmän kehittämistyön rahoittamiseen. Espoon kaupunginhallituksen päätös tarkoittaa, että Espoo myös tulevaisuudessa joutuu rahoittamaan kahta eri järjestelmää; omaa ja HUS:in.
Array

Christina Gestrin och Anders Portin lämnade en avvikande åsikt om Apotti-beslutet i Esbo

På sitt möte den 6 april 2020 förkastade Esbo stadsstyrelse beredningens förslag om att Esbo skulle gå med i Apotti med rösterna 12-3.  SFP:s stadsstyrelsemedlemmar Christina Gestrin och Anders Portin stödde…

Årsmöte för SFP i Esbo 26.5.2020 kl. 18.00

Föreningens årsmöte arrangeras tisdagen den 26 maj kl. 18.00 virtuellt på Zoom. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningens nuvarande ordförande Satu Björkstén har anmält att hon inte ställer sig till…