De svenska ungdomarna i Esbo får en ungdomsledare till

Ungdomsarbete

Ordförande för Sfp i Esbo Bosse Lönnqvist gläds över tilläggsresurser inom det svenska ungdomsarbetet i Esbo.

Stadsstyrelsen i Esbo beslöt på måndagen 12.2. att inrätta en ny ungdomsledartjänst för Svenska bildningstjänster.

“Den svenskspråkiga ungdomssektorn har i flera år varit underbemannad jämfört med behovet. I takt med att behovet ständigt har ökat har trycket på att få en tjänst till blivit större. I budgetförhandlingarna i november fick SFP vikt medel för en ny ungdomsledare och nu finns tjänsten. Jag är mycket glad för det här ökar våra resurser för våra svenskspråkiga och tvåspråkiga ungdomar markant!” säger Bosse Lönnqvist, ordförande för nämnden Svenska rum.

Etiketter: , , , Array

Hygglig äldrevård i Esbo

Insändare i Hbl 30.1.2018   HBL:s John-Erik Jansen använder i sin analys 27.1 en artikel från Helsingin Sanomat. Med artikeln kommer Jansén fram till att äldrevården i Esbo är dålig.…

Sfp i Esbo vill prioritera svenskspråkiga skolhelheter också i framtiden

I tjänstemannaförslaget gällande det svenskspråkiga skolnätet föreslås det att Bemböle skola stängs och att Smedsby skola blir en 1-4 skola med förskola, tidigast från hösten 2019. Förslaget bygger på en sjunkande…