Esbostrategin godkändes i fullmäktige, fokus på invånarnas behov och hållbarhet

Esbo stadsfullmäktige godkände den nya strategin för fullmäktigeperioden. Sfp:s fullmältigegrupp är nöjd över att många av sfp:s prioriteringar har fått gehör.

Sfp:s fullmäktigegrupp bidrog aktivt till en strategi för den kommande perioden.

Sfp i Esbo stöder en ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling i Esbo. Det innebär också en ansvarsfull ekonomi. Vi stöder en starkare fokus på invånaren, på närdemokratin och delaktighet.

Kommuninvånaren skall få välja den svenska skolan som sin närskola och servicen vid hälsocentralerna skall fungera på både finska och svenska.  Språkkunskaper måste beaktas vi rekryteringen och det ska också i framtiden finnas enheter inom socialvården som fungerar fullständigt på svenska. För särskilt utsatta och svaga grupper så som den äldre befolkningen, familjer med problem, personer med psykiska sjukdomar och personer med funktionsnedsättning är det speciellt viktigt att bemötas på sitt eget språk. Sfp stöder också den nya målsättningen att betjäna invånarna i Esbo på engelska.

Satsningar på skola och småbarnsfostran ska prioriteras även i fortsättningen. Sfp stöder den subjektiva rätten till småbarnsfostran och tillräckliga resurser för skolorna.

Esbo stad ska satsa på kvalitativt och ekologiskt hållbart byggande. Det här är möjligt genom ökad energieffektivitet samt en högre andel förnybart bränsle i såväl stadens egna som privatägda fastigheter.

Kollektivtrafiken och trafikplaneringen i allmänhet ska utgå från kommuninvånarnas behov. Sfp i Esbo anser, att förslaget till den nya zonindelningen är misslyckad, eftersom skattebetalarna i Esbo behandlas ojämlikt beroende på vilken stadsdel de bor i.

Skärgården är ett av Esbos absoluta dragplåster och trivselfaktorer, och vi är glada, att närheten till havet och stränder nämns i strategin. Vi välkomnar också att skogar, åkrar och kulturmiljöer betonas och löftet om att dessa även beaktas i stadens framtida utveckling.

 

Array

Sfp:s fullmäktigegrupp bjuder på kaffe den 31.8 kl. 18-19

Sfp:s fullmäktigegrupp vill bjuda just Dig på kaffe och samtidigt diskutera aktuella politiska frågor  på Café/Restaurang Retro på Iso Omena. Vi är på Café (Restaurang) Retro kl. 18-19 torsdagen den…

Kommentarer från fullmäktigemötet 16 oktober 2017

Sfp:s fullmäktigeledamot Nina af Hällström rapporterar från det senaste fullmäktigemötet. Fullmäktige godkände programmålen för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen: En inspirerande och livskraftig stad Invånarna deltar En hållbar stad Välmående Esbo I…