SFP i Esbo har valt fullmäktigegruppens presidium

Christina Gestrin valdes till ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo. Till första vice ordförande valdes Anders Portin och till andra vice ordförande Nina af Hällström. SFP har också kommit överens…

Esbostrategin godkändes i fullmäktige, fokus på invånarnas behov och hållbarhet

Esbo stadsfullmäktige godkände den nya strategin för fullmäktigeperioden. Sfp:s fullmältigegrupp är nöjd över att många av sfp:s prioriteringar har fått gehör. Sfp i Esbo stöder en ekologiskt, socialt och kulturellt…