SFP är också ett miljöparti, Eeva Haeggström berättar om arbetet i miljönämnden

Okategoriserade

 

Efter att ha suttit i miljönämnden i Esbo som SFP:s representant, först fyra år som ersättare och nu fyra år som ordinarie medlem vill jag tacka för förtroendet och kan konstatera att det varit givande år, en hel del arbete, många utfärder och fina kontakter till bl.a. övriga nämndmedlemmar och duktiga natur- och miljöintresserade SFP:are och andra esbobor!

Eftersom nästan inget material till miljönämnden kommer på svenska har jag försökt att sammanfatta en del av nämndens arbete till korta rapporter – det vore viktigt att upplysa på åtminstone båda våra nationalspråk, kanske också andra. Villa Elfvik och Haltia naturcenter har ju en hel del material på svenska. Det har varit roligt att följa med deras utökande verksamhet. SFP har också diskuterat om skärgårdens utveckling och vad vi i övrigt vill när det gäller miljön i mindre grupper. Med maken, som också är biolog, har vi sett nya delar i vår stad och även inventerat växtvärlden till en del – uppgifterna har lämnats undan för undan till Botaniska museet vid Helsingfors universitet. Under hösten 2015 höll vi därtill tillsammans med andra biologer en kortkurs om Esbo natur vid vårt Arbis främst.

Speciellt roligt har det varit att följa med hur nya naturskyddsområden kommit till, hur Esbo blivit en alltmer miljövänlig och miljöupplysande stad – trots att stora frågor som stenkolsförbränningen i Finno varit på tapeten vid många miljönämndsmöten!

Olika problem i Käringmossen med omgivning hör givetvis också till de ständiga diskussionsämnena liksom nya stenbrott, främst i västra Esbo.

I gruppen för Rättvisehandel har jag också upplevt att Esbo är en föregångare.

Nu bekymrar jag mig bl.a. för hur reningen av vattnet i det nya Blombackens reningsverk ska bli tillräckligt effektiv tex när det gäller läkemedel och olika tillsatsämnen.

Tacksam över förtroendet under dessa år och förhoppningsfull inför kommunalvalet med många goda kandidater.

Eeva Hæggström

Array

Sfp stöder ett mångsidigt skolnätverk i Esbo

På många håll i Esbo fungerar skolorna som mycket mer än bara undervisningsenheter. Skolbyggnaderna är en lokal träffpunkt och bör som sådana utvecklas ännu mer. Det är viktigt att skolnätverket…

SFP:s fullmäktigegrupp 2017-2021 – både erfarna och nya fullmäktigeledamöter

SFP kommer att ha sex ledamöter i fullmäktige under den kommande perioden.  Av dem är Christina Gestrin, Nina af Hällström och Fred Granberg sittande ledamöter. Gestrin, Christina 2532 af Hällström,…