Sfp stöder ett mångsidigt skolnätverk i Esbo

Smedsby skola i Esbo. Foto: Bo Lönnqvist

På många håll i Esbo fungerar skolorna som mycket mer än bara undervisningsenheter. Skolbyggnaderna är en lokal träffpunkt och bör som sådana utvecklas ännu mer.

Det är viktigt att skolnätverket utvecklas så, att skolorna förblir närservice, också på svenska.

”För att utrymmena ska användas tillräckligt effektivt blir samarbete med t.ex. olika föreningar, Arbis och ungdomsverksamhet allt viktigare, ” kommenterar Bo Lönnqvist, ordförande för SFP i Esbo.

 

SFP har konsekvent arbetat för skolor nära dig. Därför stöder vi ett bevarande också av de mindre skolenheterna.

Etiketter: , , Array

Esbo Svenska Kulturförening gav ut tidningen Vi i Esbo

  Många av våra nämndmedlemmar har skrivit bidrag till tidningen”Vi i Esbo”. Med finns också artiklar om olika föreningar  i Esbo. Utgivare är Esbo Svenska Kulturförening.

SFP är också ett miljöparti, Eeva Haeggström berättar om arbetet i miljönämnden

  Efter att ha suttit i miljönämnden i Esbo som SFP:s representant, först fyra år som ersättare och nu fyra år som ordinarie medlem vill jag tacka för förtroendet och…