SFP i Esbo kräver lika behandling för nyanställda lärare oberoende av språk

SFP i Esbo anser, att alla nyanställda lärare bör ha samma anställningsförhållanden. Nyanställda lärare i Esbo anställs vid olika tidpunkter på grund av att de finskspråkiga och svenskspråkiga skolorna inleder…