SFP i Esbo nominerade 23 kandidater

SFP i Esbo nominerade på sitt styrelsemöte den 14.9 de första kommunalvalskandidaterna. Kandidatlistan är mångsidig, med både erfarna politiker och nya aktiva. Bland de nu nominerade kandidaterna finns två sittande fullmäktigeledamöter, Nina af Hällström och Fred Granberg.

Nina af Hällström har förutom fullmäktigearbetet varit aktiv inom bl.a. social- och hälsovårdssektorn. Hon betonar, att Esbo ska vara en stad som välkomnar alla.  ”Det är viktigt, att vi bygger och utvecklar Esbo på invånarnas villkor”, påminner af Hällström.

Fred Granberg har haft fokus på ekonomin och  infrastrukturen, bl.a. i tekniska nämnden. ”Esbo stads ekonomi är en stor fråga. I och med sparprogrammen blir det mycket att bevaka på alla fronter, inklusive det svenska. Esbos skuldsättning har skenat iväg och måste tyglas. Vår arbetslöshetsgrad är högre än nationellt. Precis som på riksnivå, är långtidsarbetslösheten speciellt problematisk”, avslutar Granberg.

Ordförande Bosse Lönnqvist är ivrig att komma i gång med kampanjen. “Vi har fått ihop en fin “första bukett” av kandidater som vill jobba för Esbobornas väl också de följande fyra åren. Vi har ett viktigt val framför oss och vi är glada att nu kunna inleda vår kampanj”, konstaterar Lönnqvist.

Kandidaterna som nominerades:

Naimat Asapova

Monica Björkman

Anders Blomberg

Håkan Blomberg

René Blomster

Stefan Ekholm

Tom Eklundh

Fred Granberg

Eva Helle

Johan Holmberg

Nina af Hällström

Hans Peter von Knorring

Tiina Kujala

Sten Lindgren

Bo Lönnqvist

Hannele Nygård

Anders Portin

Christina Ruth

Ibrahim Sayilir

Marianne Storå

Merja Tarkiainen

Urban Wiik

Anders Wikholm

Array

Nina af Hällström reflekterar kring fullmäktigemötet 22.8.2016

Stadsfullmäktige sammankom för första gången efter sommarpausen måndagen den 22 augusti. Föredragningslistan var inte så lång. Tre ärenden fick ledamöter att gå i talarstolen: Höjning av borgen för sjukhusbygget vid…

Espoon RKP nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat

Ruotsalainen kansanpuolue esittelee 23 espoolaista ehdokasta Espoon RKP asetti ehdolle ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa. Ehdokkaiden joukossa on sekä kokeneita poliitikkoja että uusia aktiiveja. Mukana on myös kaksi istuvaa valtuutettua: Nina af Hällström…