Nina af Hällström: Esbo mår bra om dess invånare mår bra

Gruppordförande Nina af Hällström är nöjd med budgetförslaget.

Gruppanförande i bedgetbehandlingen i fullmäktige 8.12.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat,

Olemme päättämässä koko kaupunkia ja sen toimintoja ohjaavasta dokumentista, budjetista. Talousarvio on tehty tilanteessa, jossa Espoon talous on haasteellisessa tilanteessa. Voimakas väestönkasvu lisää investointitarpeita ja sitä myöten kustannuksia. Lokakuussa 2020 päätti valtuusto TaKe-ohjelmasta, johon on sitouduttu.

Epävarmuustekijöitä on monia. Ne liittyvät mm. koronaepidemiaan, henkilöstön saatavuuteen, työmarkkinaneuvotteluihin sekä sote-uudistuksen rahoitukseen. Onkin tarkoituksenmukaista, että tiettyjä käyttösuunnitelmia tarkastellaan uudestaan osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Koronan har ställt till det på många sätt. Speciellt barn och unga har under året drabbats av olika restriktioner som pandemin medfört. Oron och stressen inför framtiden har hos dem lett till ökat psykiskt illamående. Distansstudierna var inte den bästa lösningen för alla. Nu behöver många hjälp med att komma i kapp med studierna och hitta studiemotivationen.  De unga ska inte nu lämnas ensamma.

RKP:n ryhmä iloitsee lisämäärärahasta kasvun ja oppimisen toimialalle. Lisärahalla voidaan hoitaa koronasta aiheutuvia haasteita esim. tukiopetuksella, yhteisöpedagogeilla tai pitämällä luokkakoot toimivina, lukiokoulutuksessa voidaan panostaa laatuun ja paikkojen riittävyyteen kuin myös tukea työtä varhaiskasvatuksessa. Espoo haluaa edelleen olla oppimisen ja koulutuksen huippukaupunki. Nämä määrärahalisäykset ovat välttämättömiä nyt. Tilannetta tarkastellaan uudestaan osavuosikatsauksissa.

Hyvinvointi

Esbo mår bra om dess invånare mår bra. Coronapandemin har gett oss utmaningar. Vårdköerna har blivit längre. Ensamhet, oron och rädsla har lett till ökat behov av tjänster inom mentalvården. För tillfället är personalbristen skriande. Och social- och hälsovårdsreformen väcker oro. I budgetöverenskommelsen gavs en tilläggspott på 2,4M€ till området välmående och hälsa. Det allokeras medel till att minska på vårdköerna dels genom digitala satsningar dels genom mobila enheter. Satsningar görs även på Esbo-sjukhus jourmottagning, speciellt för att trygga vården för de äldre. De äldre i åtanke ska det även utredas möjligheterna till att bygga ut Leva och Bo enheter. I enlighet med Esbo-berättelsen kommer man i samarbete med organisationer och den privata sektorn att tillsammans försöka förbättra de äldres levnadsförutsättningar. Mentalvårdstjänsterna får satsningar.

Kulttuurimaisemat ja -tilat ovat tärkeä osa Espoon kaupunkikuvaa ja ne ovat myös vetovoimatekijöitä. Karhusaari, Träskända ja Kunggårdsskolan ovat esimerkkejä tiloista, joille on löydettävä uusi ylläpitäjä tai omistaja. Omistuksen siirtäminen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan löytäminen on tavoitteena. Siirtymäajalle allokoidaan nyt pieni summa rahaa.

Joitakin uusia tavoitteita ja mittareita otettiin mukaan. Esimerkiksi nollatoleranssi kiusaamista ja kouluväkivaltaa kohtaan, Lasten hyvinvointi, sekä se että kaikilla lapsilla on mieluisa harrastus. Näitä tavoitteita on hyvä seurata. Nuorten hyvinvointi on meille kaikille tärkeää.

Espoon tavoitteena on olla hiilidioksidineutraali 2030. Tähän tavoitteeseen lisättiin Ilmastovahti-mittari.

Vi i SFP är nöjda att det finns ett samförstånd i att utveckla tillgången till social -och hälsovårdstjänster på svenska, finska och engelska och att betydelsen av utvecklande och koordineringen av de svenska tjänsterna lyfts fram.

Att det i norra Esbo finns en svenskspråkig skola även i framtiden och att en behovsutredning för utrymmen i Mattlidens skola och gymnasium görs i samband att utvecklingsmöjligheterna utreds så att projektet Focus-Mattlidens framfart garanteras, är viktiga ställningstaganden för den svenska bildningen i Esbo.

RKP:n valtuusto ryhmä kannattaa vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä

Yhteisymmärryksessä pääsimme neuvottelutulokseen. Kiitos kaikille virkamiehille ja muiden puolueiden neuvottelijoille. Ja erityiskiitos neuvottelutoimikunnan puheenjohtajalle Markku Markkulalle, joka veti neuvottelut ansiokkaasti läpi.

Etiketter: , , , , , , Array

SFP i Esbo nöjda med budgetöverenskommelsen

De politiska grupperna i Esbo nått ett förhandlingsresultat om budgeten för år 2022. SFP:s gruppordförande Nina af Hällström, som deltog i förhandlingarna är nöjd med förhandlingsresultatet. “Jag är mycket nöjd…

38 Esbo-kandidater i välfärdsområdesvalet

Här hittar du mera information om våra kandidater i välfärdsområdesvalet. Valdagen är 23 januari 2022. Mera information om valet finns här på Sfp:s valsida Vaalipäivä on 23.1.2022. Lisätietoa vaaleista löydät…