SFP i Esbo ställer upp 85 kandidater i kommunalvalet

Kandidatlistan för SFP i Esbo fastställdes 4.5.2021. Totalt 85 kandidater ställer upp på SFP:s lista i Esbo.

Av kandidaterna är 46 % kvinnor. Sex kandidater är obundna, bland dem fyra i samarbete med Liberala partiet. I kommunalvalet 2017 hade SFP i Esbo 79 kandidater. 36 av kandidaterna var också uppställda i senaste kommunalval. Alla sex nuvarande fullmäktigeledamöter ställer upp för omval.

Ordförande för SFP i esbo Anne Ahlefelt är nöjd med kandidatnormineringen.

-Det är glädjande att vi har en så fin blandning av nya kandidater och mera erfarna. Vi har också många kandidater med ett annat modersmål än svenska, vilket tyder på att SFPi Esbospolitik och värderingar uppskattas över språkgränserna.

Den yngsta kandidaten, Eero Lilja, fyllde 18 år i år och den äldsta, Marjatta af Forselles, har fyllt 84. Medelåldern hos kandidaterna på valdagen är 48.

SFP i Esbos valprogram har fokus på trivsel, välmående och hållbarhet.

-Vi vill att Esbo ska vara en modern, hållbar och trivsam stad, men den ska utvecklas med invånarna i fokus. För att staden ska vara attraktiv för företag och invånare måste man satsa på närmiljöer, goda kommunikationer och flexibla tjänster, avslutar ordförande Anne Ahlefelt.

Alla kandidater (länk)

 

 

 

Etiketter: , Array

Fred Granberg: Varför inte utveckla Björnholm som en del av skärgården?

På fullmäktigemötet den 26.4 behandlades frågan om vad Esbo ska göra med Björnholm, en verklig långkörare. För en tid sedan föreslogs att området skulle göras till ett centrum för barn…

 Espoon RKP asettaa 85 ehdokasta  kuntavaaleihin

Espoon RKP jätti ehdokaslistansa 4.5.2021. Ehdokkaita on yhteensä 85. Sukupuoli- ja ikäjakaumat ovat tasaiset, naispuolisia ehdokkaita on 46 %. Kuusi listan ehdokkaista on sitoutumattomia, heistä neljä yhteistyössä Liberaalisen puolueen kanssa.…