SFP i Esbo: Rätt till vård på svenska men få som klagar över brister

Esbo stadsstyrelse behandlade idag social- och patientombudsmannens årsberättelse för år 2019. I berättelsen konstateras att endast få kontakter tagits av svenskspråkiga invånare. SFP:s stadsstyrelsemedlemmar Anders Portin och Christina Gestrin ser ett problem i att andelen svenskspråkiga som kontaktat ombudsmannen är betydligt lägre än den procentuella andelen svenskspråkiga i Esbo.

” Det förefaller vara så att svenskspråkiga inte upplever att det lönar sig att kontakta social- och patientombudsmannen trots att vård på svenska inte alls alltid erbjuds”, konstaterar Gestrin och Portin.

“Svenskspråkiga vänder sig mycket sällan till social- och patientombudsmannen trots att en omfattande utredning år 2019 visat att det är mycket vanligt att svenskspråkiga inte får social- och hälsovård på svenska i Esbo. Trots att endast en handfull svenskspråkiga kontaktat social- och patientombudsmannen bör utlåtandet om den svenska servicen i berättelsen tas på allvar. Social- och patientombudsmannen konstateras i sin rapport att framförallt äldre personer önskar få tala svenska med läkarna och få vårdinstruktioner på svenska. De önskar också att  anteckningar i ”Oma Kanta” portalen skulle finnas på svenska.

Social- och patientombudsmannen konstaterar att invånarna i en tvåspråkig kommun enligt lag har rätt till vård på svenska och att det gäller hela vårdkedjan. Invånaren bör få recept, vårdföreskrifter, epikriser och läkarintyg på det språk hen valt. Enligt lagen ska en myndighet självmant erbjuda servicen på det språk invånaren uppgett som kontaktspråk eller uppges som invånarens språk enligt befolkningsregistret.

 

Etiketter: , , , Array

SFP i Esbo valde ny ordförande och nominerade kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Esbo har på sitt årsmöte idag valt Anne Ahlefelt till ny ordförande. Årsmötet behandlade förutom de stadgeenliga frågorna även kommunalvalet och nominerade de första kommunalvalskandidaterna. På grund…

Eva-Lena Gästrin: Nuoria tulisi kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen mentorointiohjelmalla

Eva-Lena Gästrinin puheenvuoro valtuuston kokouksessa 17.8.2020 Ärade ordförande, bästa fullmäktige Jätimme tämän valtuustoaloitteen koska haluamme kannustaa nuoria Espoolaisia yrittäjyyteen. Kesäisin moni nuori saa ensimmäisen työpaikkansa ja pääsee kokeilemaan työelämää. Kaikille…