Bosse Lönnqvists tal på fullmäktiges budgetmöte 7.12

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktigekolleger,

Ensiksi haluan kiittää neuvotteluvaltuuskuntaa ja tulosarviosopimuksen takana olevia valtuustoryhmiä rakentavassa hengessä käydyistä neuvotteluista. Ihan erityinen kiitos kuuluu neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtajalle. Talousarvioneuvottelujen vetäminen ei ole tehtävistä kaikista yksinkertaisin. Mutta lopputulos puhukoon puolestaan! Kiitos siitä, Henrik!

Svenska rum lautakunnan puheenjohtajana olen erittäin tyytyväinen siitä, että me haluamme edelleen pitää Espoota sivistyksen kärkikuntana Suomessa. Jokainen euro jonka panostamme lapsiin ja nuoriin on investointi joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä, jos mikään, on keskeinen panostus tavoitteessamme pitää Espoo Euroopan kestävimpänä kaupunkina tulevaisuudessakin!

Jotta emme tuudittauduta kokonaan tyytyväisyyteen – tai kuten eräs numeroa 8 selässään kantanut espoolainen kiekkolegenda on todennut – ”Kehitys loppuu tyytyväisyyteen” – on hyvä katsoa myös hiukan menneisyyteen.

Vuodesta 2015 vuoden 2018 talousarvioon (neuvottelutulokseen) verrattuna sivistystoimen menot ovat kasvaneet 7% mikä on kohtalaisen hyvin linjassa oppilas- ja lapsimäärän kasvun kanssa.
Kuitenkin:
käytettävissä oleva rahamäärä itse toimintaan laskettuna per lapsi ja oppilas on samassa aikaikkunassa laskenut 3%. Ei kuulosta suurelta prosentilta mutta koska tämä trendi on jatkunut jo pidempään olemme nyt kipupisteessä joka alkaa näkymään kasvavina oppilashuollon sekä lasten ja nuorten mielenterveys ja terapiapalveluiden tarpeessa ja kustannuksissa.

Hyvät kanssavaltuutetut: kaiken digitaalisen huuman keskellä meidän lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten, ihan ”aikuisten oikeasti”, ihmisten, aikaa läsnäoloon ja välittämiseen jokapäiväiseen arkeensa. Pidetäänhän yhdessä huolta siitä, että heillä on siihen mahdollisuus jatkossakin!

Kiitos!

Etiketter: , , Array

Espoon RKP iloitsee talousarvioneuvotteluiden tuloksesta

Espoon talousarvioneuvottelut saatiin päätökseen maanantaina 20.11. Mukana sopimuksessa ovat kaikki valtuustoryhmät lukuun ottamatta Perussuomalaisia.  ”Neuvottelut sujuivat rakentavassa hengessä ja saimme mukaan useita meille tärkeitä lisäyksiä” kertoo Christina Gestrin, joka toimi…

Christina Gestrin höll Sfp:s gruppanförande under budgetmötet 7.12.2017.

Ordförande, bästa fullmäktige Under år 2017 bröts den negativa trenden i Finlands ekonomi. De ekonomiska utsikterna för 2018 är optimistiska eftersom exporten ökar och Finlands ekonomi är så starkt beroende…