SFP i Esbo mycket nöjda med budgetöverenskommelsen

”Vi är nöjda med budgetöverenskommelsen. Vi fick med de justeringar och ökningar som vi prioriterade. Den nya budgetöverenskommelsen ger betydligt bättre förutsättningar att driva sådan verksamhet i Esbo, som vi tycker att är viktig”, kommenterar fullmäktigegruppens ordförande Mikael Eriksson.

“Vi är speciellt glada, att den subjektiva dagvårdsrätten inte inskränktes, att vi fick ökade anslag till utbildningssektorn, och att klientavgifterna inom social- och hälsovården inte höjs. Ökade resurser för att hålla skolbyggnaderna i skick, och bygga nya är något, som vi redan länge har jobbat för, konstaterar ordföranden för SFP i Esbo, Bo Lönnqvist.

Budgetförslaget behandlas i stadsfullmäktige den 7 december.2016-11-23-17-54-16

Etiketter: , , , , , Array

Lärande barn – en investering eller kostnad?

Vi har precis fått ta del av stadsdirektörens förslag till budget för 2017. Mycket är bra i förslaget men en allt mer ansträngd ekonomi syns klart i siffrorna. Just nu…

Utvecklingen av det svenska skolnätet i Esbo

Svenska bildningstjänster har under året som gått på uppmaning av nämnden Svenska rum arbetat med en skolnätsutredning. Som en del av denna process godkände nämnden i november grundläggande principer för…