Livlig diskussion om metron

Evenemang
metro Hst

Laura Sundell från HST berättar om trafikarrangemangen

 

 

Laura Sundell från HST, Fullmäktigeledamot Fred Granberg och medlem i HST:s styrelse Björn Månsson berättade om hur kollektivtrafiken förändras i och med att metron startar i augusti. Ca 30 personer kom till Mattlidens skola för att höra om de nya arrangemangen.

 

 

Bland annat följande ämnen intresserade:

* Matarbussarna i stället för direkta bussar till Kampen

* Skolresorna för elever i Mattlidens skolcentrum. Det kommer att gå bussar nära skolan och tidtabellerna anpassas till elevernas och personalens behov. Promenadvägen från metrostationen är ca 800 m.

2016-04-15_19.00.54

HST-styrelseledamot Björn Månsson och fullmäktigeledamot Fred Granberg svarar på frågor

* Metrons kostnader och säkerhet

* Det nya zon-biljettsystemet och biljettpriserna. Olika delar av Esbo kommer att ligga i olika zoner när systemet tas i bruk i slutet av 2017.

* Balansgången mellan ”min vardag” och t.ex. näringslivets behov märks i diskussionen. Däremot framkom det inte, att metron innebär en positiv utveckling för bl.a. Aalto-universitetet, företag och många esbobor.

* Resetiden från Mattby till centrum bli 19 minuter

Etiketter: , , , Array

Vi går mot val – kom med!

Vi har intressanta tider i antågande. Landskapsreformen börjar ta form så att man så småningom kan greppa den. Inom vårt parti blir det val av både ny kretsordförande för den…

Vem ska producera kommunal service?

Då Esbo social- och hälsovårdssektor gick in för att anlita också privata aktörer som serviceproducenter var en central målsättning att få möjlighet att jämföra kostnader, kvalitet och produktivitet. Ett system…