Omställningens tid

Okategoriserade

utsTIDTillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid

Den ekonomiska tillväxten verkar ha nått sin ände. Trots nollräntor ja t.o.m. negativa räntor, ständigt stigande offentliga skulder och ett överraskande kraftigt prisfall på råolja, verkar den ekonomiska tillväxten inte komma i gång.

Är det så att gränsen för tillväxten är nådd? Fiskbestånden står inför kollaps, många fiskarter har i det närmaste försvunnit från våra hav, torsken, ålen för att nämna bara två exempel. Eller oljetoppen, den tradtionella lättillgängliga oljan har sinat eller håller på att sina i många länder, Stor-Britannien, Danmark, Egypten. Samtidigt ställs krav på minskade utsläpp av koldioxid, som helst helt ska upphöra till 2050.

Utmaningarna är formidabla.

Men den svenske forskaren och debattören Björn Forsberg argumentarar inte bara för ett slut för den traditionella tillväxten utan framförallt för hur vi på gräsrotsnvå kan börja ställa om våra liv och de lokala samhällena till hållbara samhällen med förstärkt motståndskraft mot den internationella ekonomins allt häftigare svängningar. Hans nedifrån uppåt-perspektiv inger hopp och väcker till debatt. Ofta håller läsaren med honom, ibland vill man protestera emot. Men säkert är att han lämnar ingen oberörd.

Sfp i Esboviken startar en läsecirkel med Björn Forsbergs bok. Vår första träff blir nn. månad 2016 då vi samlas för att planera läsecirkeln. I första hand riktar vi oss till medlemmar i Sfp i Esbo och andra kommuner i Nyland. Men alla som är intresserade av begrepp som hållbart samhälle, sambandet ekologi och ekonomi  är välkomna. På den första träffen fattar vi beslut om hur vi ska genomföra denna läsecirkel, bl.a. överväger möjlighet att delta på distans via Skype till exempel. Boken finns att låna på många bibliotek eller ska kan den köpas via t.ex. adlibris eller annan nätbokhandel.

Du kan anmäla dej till uffe.sjogren@gmail.com. Jag svarar också på eventuella frågor vid behov.

Array

Planeändringen i Toppelund engagerar Gäddvikbor

Esbo stad ordnade på tisdag 12.1 en diskussionskväll på Westendinpuiston koulu om planeändringsförslaget som skulle möjliggöra byggandet av 4 våningshus på 4-5 våningar invid Mellstensvägen. Kvällen samlade ca 50 invånare…

SFP:s fullmäktigegrupp stöder rätten till subjektiv dagvård i Esbo.

Fullmäktigegruppens ordförande Mikael Eriksson höll följande anförande under debatten i stadsfullmäktige 15.2 2016. SFP:s fullmäktigegrupp stöder stadsstyrelsens förslag att bibehålla rätten till subjektiv dagvård i Esbo, trots regeringens öppning för en begränsning…